کارت ملی

نتایج: 6187 عنوان - براساس جستجوی واژه «کارت ملی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه جامعه: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: مهلت دریافت کارت ملی هوشمند و همچنین اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان امسال تمدید شد. سیف اله ابوترابی گفت: در س