کارآفرینی

نتایج: 69 عنوان - براساس جستجوی واژه «کارآفرینی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اولین رویداد نوآوری های دانش آموزی کشور با عنوان «ایده بازار دانش آموزی» با مشارکت مالی بانک مسکن و شرکت خدمات کارآفرینی بانک مسکن در شهرستان بیرجن