چهره

نتایج: 657 عنوان - براساس جستجوی واژه «چهره» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو شورای شهر اصفهان گفت: با تصویب طرح توسعه صنایع خلاق شهر اصفهان که با هدف تقویت اقتصاد هنر تنظیم شده و مشارکت بیش از ۴۰ چهره فعال عرصه فرهنگ و هنر اصفهان را