خرید سکه کلکسیونی

چندان

نقد فیلم و سریالاگر چه قسمت سیزدهم فصل دوم سریال شهرزاد سکانس های اکشن اپیزود قبل را ندارد، اما در عوض مثل اکثر قسمت های فصل دوم بدون اثر ظاهر نمی شود.سریال شهرزاد در فصل دومش چندان متعادل ظاهر نشده است، گاهی بی نهایت عاشقانه می شود و گاهی شدیدا مافیایی،