# هشتگ » چاوز

2 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مجمع عمومی سازمان ملل در سال های گذشته شاهد سخنرانی های بیادماندنی بسیاری از رهبران کشورهای جهان بوده، از خروشچف گرفته تا کاسترو و از قذافی تا چاوز. هفتاد و یک