چابهار

نتایج: 45 عنوان - براساس جستجوی واژه «چابهار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اندیشکده توسعه سواحل مکران به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی توسعه سواحل مکران با همکاری دانشگاه های چابهار در این بندر راه اندازی شد. مهدی رضاپور در گفت وگو با