# هشتگ » چابهار

78 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی چابهار با وجود نیاز مبرم مردم منطقه و صد البته نبود تنگنای مالی برای احداثش، بیش از ۳ سال است که منتظر کلنگ زنی و اجرا است. شعارسال: بند