پیکان

نتایج: 392 عنوان - براساس جستجوی واژه «پیکان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با بیان اینکه تاکسیمترها بهترین ابزار تعیین نرخ کرایه تاکسی هستند، رفع بی نظمی در وصول کرایه ها را مستلزم اعمال نظارت