پژوهش

نتایج: 319 عنوان - براساس جستجوی واژه «پژوهش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه ششم توسعه باید به ۴ درصد برسد اما اکنون این میزان به نیم درصد رسیده , با بودجه های فعلی نمی توان امیدی به افزایش ا