خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

پوشش

پوشش‌های بیمه زلزله در ژاپن، نیوزیلند و ترکیه چگونه است شعارسال: نتایج طرح تحقیقاتی «تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه‌نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تأثیرگذار بر ریسک زلزله» در نشست تخصصی با حضور دکتر امیر صفری رئیس پژوهشکده بیمه و نمایندگانی از ب