خرید سکه کلکسیونی

اخبار پوشش - صفحه 1

چکیده: رییس جمهوری، توسعه پوشش 11 میلیون نفری بیمه شدگان و اقدامات حوزه سلامت را از افتخارات بزرگ این دولت برشمرد و با تاکید بر اینکه سلامت، مقدم بر درمان است اظهارداشت: برای حل مشکلات باید «مجمع» باشیم و