سکه ها جشنواره تخفیف

پوشش

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران با اجازه انتشار عکس بدون پوشش متهم به قتل فراری از شهروندان درخواست کرد در صورت شناسایی متهم اطلاعات خود رابا اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ درمیان بگذارند. اتاق خبر 24: ساعت ۸ روز شنبه ۱۶ بهمن ماه سال گذشت