پس لرزه

نتایج: 279 عنوان - براساس جستجوی واژه «پس لرزه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نسخه اصلی ایرنا - چهارم اسفند 1383 - زمین لرزه ای به بزرگی 6/4درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شهر زرند و حوالی آن در استان کرمان را لرزاند. در اثر این ز