# هشتگ » پزشکی قانونی

1439 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در پی انتشار خبری درباره اظهارنظر پزشکی قانونی درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودرو، سازمان پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است. به گزارش رو