پزشکی

نتایج: 1486 عنوان - براساس جستجوی واژه «پزشکی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: همه ما باید براساس قانون اساسی و طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عمل کنیم. ما در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد توان و تلاش خ