پزشکان

نتایج: 165 عنوان - براساس جستجوی واژه «پزشکان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سلامت نیوز: معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: تعیین سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه و بیمارستان ها ممنوع است و چون تقابل میان پزشکان و بیماران ر