خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

پزشکان

مرتضی کاخی به تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شد. به گزارش ؛ به گفته خانواده این شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبی، دکتر کاخی پس از طی یک دوره بیماری طی شش ماه اخیر، با تشخیص پزشکان برای عمل جراحی در بیمارستان جم بستری شده است. دکتر مرتضی کاخی، شاعر و پژ