کتاب سکه های ماشینی قاجار

پزشک

دکتر حسن آب‌شیرینی گفت: علت برخی از عفونت‌های گوش، بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا است که نکته حائز اهمیت در این شرایط این است که فرد سریع‌تر به پزشک مراجعه و برای درمان این عف