کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

پزشک

پرونده کودک آزاری سارینای پنج ساله با شناسایی شدن عامل شکنجه وارد مرحله جدیدی شد . اتاق خبر 24: سارینا دچار جراحت ها و سوختگی های متعدد بود و بلافاصله در بخش آی سی یوی بیمارستان امیرالمومنین بستری شد. دکتر پانته آ تاجیک پزشک معالج سارینا می