جشنواره نوروزی

اخبار پزشک - صفحه 1

علائمی که باید با مشاهده آنها مشکوک به ویروس اچ آی وی یا ایدز شده و به پزشک مراجعه کنید. ویروس اچ آی وی از راه های خاصی مانند سرنگ مشترک، ارتباط خونی یا جنسی با فرد آلوده منتقل می شوند این بیماری علائ