پرونده

نتایج: 933 عنوان - براساس جستجوی واژه «پرونده» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن است. به گزارش صدای ایران، بیمه شدگان در هنگام