خرید کتاب سکه طلا

پرورش

مدیرکل دفتر فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت: نقش آموزش و پرورش در تعالی و تربیت سرمایه‌های انسانی بی‌بدیل است. به گزارش ایسنا، حسینی مقدم در آیین بازگشایی مدارس و به صدا درآمدن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شهید جهازی اردبیل اظهار کرد: سال تح