پرور

نتایج: 18 عنوان - براساس جستجوی واژه «پرور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه فرهنگی: حمید ضیایی پرور گفت: تولید محتوای مجازی صرفاً سخنرانی نیست بلکه تولید بازی رایانه ای، داستان نویسی کوتاه در مورد نماز، دل نوشته های قرآنی و نماز، م