پرور

نتایج: 21 عنوان - براساس جستجوی واژه «پرور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

احسان محمدحسنی استعفای خود را از مدیرعاملی بنیاد روایت فتح به سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج تقدیم کرد. شعارسال: فروردین ماه سال ۹۶ سردار غیب پرور رییس سازمان