ایران آنتیک

پردازش

نتایج: 34 عنوان - براساس جستجوی واژه «پردازش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت24 پیشرفت شگفت انگیز و شتابان دانش و فناوری های نوین برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و آمار از هر زمینه زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه ها این امکان را به نهادهای بین المللی می دهد که شاخص سازی را درست انجام و براساس اطلاعات دردسترس کشورها و سرزم