# هشتگ » پردازش

16 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون وزیر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست روز سه شنبه به صورت سرزده از بخش های مختلف ستادی و اجرایی مرکز ملی پردازش و مبادله پستی و منطقه پستی جنوب غ