پتروشیمی

نتایج: 193 عنوان - براساس جستجوی واژه «پتروشیمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی ها ارز حاصل از فعالیت های صادراتی خود را از زمان اعلام نرخ ارز به مبلغ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به سامان