پتروشیمی

نتایج: 83 عنوان - براساس جستجوی واژه «پتروشیمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر نفت گفت: اهمیت مسئله اقتصادی گازرسانی در منطقه مکران بیشتر از گازرسانی به بخش خانوار است، به طوری که با گاز رسانی به این منطقه دو کارخانه بزرگ پتروشیمی که