پتروشیمی

نتایج: 167 عنوان - براساس جستجوی واژه «پتروشیمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دکتر فرزاد ابراهیمی مدیرعامل و بنیان گذار هولدینگ بیتا (هولدینگ تخصصی در حوزه اینترنت اشیا)، یکی از سخنرانان ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات