پایتخت

نتایج: 1367 عنوان - براساس جستجوی واژه «پایتخت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش 3 درجه ای دمای هوای پایتخت طی 2 روز آینده خبر داد. اداره کل هواشناسی کمینه و بیشنیه دمای هوای تهران در روزهای چهارشنبه،