ویژگی

نتایج: 224 عنوان - براساس جستجوی واژه «ویژگی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش روز یکشنبه گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، ویژگی های اپتیکی غیرخطی مانند شاخص شکست وابسته به شدت امکان پردازش اطلاعات را با سرعت هزاران بار بیشتر از ر