وقوع زلزله

نتایج: 1399 عنوان - براساس جستجوی واژه «وقوع زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

زلزله ای با قدرت ۷/۲ ریشتر شهر «مکزیکوسیتی» پایتخت مکزیک را لرزاند. ساکنان شهر «مکزیکوسیتی» پایتخت مکزیک روز جمعه شاهد وقوع زلزله ای با قدرت ۷/۲ ریشتر بودند. م