# هشتگ » وقوع زلزله

800 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرصادنیوز: پیمانکاران بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از وقوع یک فاجعه پیمانکاری در این مناطق سخن می گویند که اگر مدیریت نشود به یک معضل اجتماعی تبدیل می