وزیر کشور

نتایج: 13131 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزیر کشور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران در جهت توسعه ارتباطات خود با کشورهای همسایه درصدد برقراری خط انتقال دیگری با کشور ترکمنستان و یک خط انتقال دیگر با جمهوری ارمنستا