# هشتگ » وزارت نیرو

3149 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پول نیوز - ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر کشور تا برنامه ششم توسعه باید به ۵۰۰۰ مگاوات برسد، بر این اساس دولت دوازدهم در چهار ساله کاری خود هدف ۴۰۰۰ مگاواتی