وزارت نیرو

نتایج: 3667 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت نیرو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: به اقدام نیرو های مرزی ترکمنستان در تیراندازی به ماهیگیران ایرانی رسما اعتراض کردیم و خواستار توضیح شدیم. ایسنا: بهرام قاسمی