# هشتگ » وزارت جهاد کشاورزی

3458 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی تولید روغن زیتون را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: مهمترین هدف ما ارتقای بهره وری عوامل تولید، اقتصادی ک