وزارت جهاد کشاورزی

نتایج: 3417 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت جهاد کشاورزی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با اصلاح و نوسازی باغات گردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی نزدیک می شود.