# هشتگ » وزارت اطلاعات

4623 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادامه لیست عملکرد حمایتی از سایر موسسات به تفکیک از سال