وام

نتایج: 303 عنوان - براساس جستجوی واژه «وام» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال آن است تا بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، از سوی خانوارها را تسهیلات مسکن تشکیل داده، در عین حال، مدت زمان بازپرداخت وام طولا