کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار والیبال - صفحه 1

دوازده سالی که آقای داورزنی در فدراسیون والیبال بوده‌اند با ایشان بوده‌ام. شانزده هفده سال هم با آقای یزدانی‌خرم بودم و با این دو فدراسیون از نزدیک کار کرده‌ام. نظر شخصیم این است که آقای داورزنی الان تا اینجا خوب عمل کرده، ضمن اینکه آقای یزدانی‌خرم