کتاب سکه های ماشینی قاجار

واحد

نتایج: 918 عنوان - براساس جستجوی واژه «واحد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر راه و شهرسازی گفت در زلزله استان کرمانشاه بیش از ۳۰ هزار و ۵۰۰ واحد دچار خسارت شدند به گزارش تسنیم عباس آخوندی در شورای مدیریت بحران شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به اینکه بر اثر این زلزله 30 هزار و 500 واحد دچار خسارت شده است اظهار داشت در کنار تما