خرید کتاب سکه طلا

هوایی

نتایج: 597 عنوان - براساس جستجوی واژه «هوایی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

چکیده ایران تنها یک فرودگاه سود ده دارد این موضوع را مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و خدمات ناوبری هوایی ایران در حالی تایید کرده است که در پسابرجام تلاش زیادی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور انجام شده است نوسازی ناوگان هوایی همبستگی مستقیمی با سودآوری فرودگاه ه