# هشتگ » هوای

284 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت 24- زمان پیاده روی اربعین که برسد حال و هوای کشورمان هم رنگ و بوی دیگری می گیرد. هر سال در ایام منتهی به اربعین حسینی، زائران و عشاق ثارالله مسیر نجف تا کر