هنرمندان

نتایج: 423 عنوان - براساس جستجوی واژه «هنرمندان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در سال ۸۸ بنده عضو هیچ یک از ستاد ها نبودم، ولی بعد از آشوب های پس از انتخابات با خیلی از آقایان صحبت کردم که دست از اقدامات خود بردارند. با آقای خاتمی نیز صحب