# هشتگ » هنرمندان

274 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر اجرایی جشنواره هنر مقاومت گفت: با توجه به استقبال هنرمندان و ارسال آثار متعدد به دبیرخانه جشنواره «هنر مقاومت»مهلت ارسال آثار تمدید شد. به گزارش خبرگزاری