# هشتگ » هند

371 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نفت ایران خریداران پرقدرتی همچون اتحادیه اروپا، هند و چین دارد و به اعتقاد برخی از تحلیلگران حتی در صورت تردید برخی از کشورها، نیاز و تمایل پکن به افزایش خرید