خرید سکه کلکسیونی

همکاری

وبسایت رسمی برنامه نود - بنا به گزارش Palco23، رئال مادرید و شرکت هواپیمایی Fly Emirates، قرارداد همکاری خود را تا 5 سال دیگر هم تمدید کرده اند و تیم اسپانیایی سالانه 70 میلیون یورو دریافت خواهد کرد. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، توافق نامه جدید که