# هشتگ » همدان

254 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شهرهای ایلام، همدان، اصفهان، شیراز و... در مسیر گردشگران عراقی قرار گرفت. «پیمان نبهانی» معاون سازمان گردشگری خوزستان در گفت و گو با «ایران»