کتاب سکه های ماشینی قاجار

هرزگوین

نتایج: 5 عنوان - براساس جستجوی واژه «هرزگوین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا محمود حیدری روز پنجشنبه در این مراسم به پیوند میان شعر و عرفان و شاعر و اخلاق مداری پرداخت و با اشاره به ابیاتی از شعرای برجسته کشورمان همچون حافظ سعدی و مولوی به اشتراکات فرهنگی و ادبی میان ایران و بوسنی و هرزگوین اشاره کرد دکتر الویر موس