خرید سکه کلکسیونی

هاشمی

دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشگاه آزاد گفت: نگرانی یاسر هاشمی از نبود میرزاده در دانشگاه آزاد به طنز شبیه است، زیرا تا وقتی میرزاده در دانشگاه آزاد بود به دنبال برکناری وی بودند. وحید شورابی دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو ب