کتاب سکه های ماشینی قاجار

هاشمی

وزیر بهداشت گفت: جامعه پزشکی به دلیل شغلی که دارند عظمت و بزرگی خدا را بیشتر حس می‌کنند و جز گروه‌های برتر قرآنی هستند.به گزارش ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران درباره حضور بانوان ایرانی در سی‌وچهارمین م