نیروی دریایی

نتایج: 1028 عنوان - براساس جستجوی واژه «نیروی دریایی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رسمی مالزی «برناما»، دهها گردشگر پس از آنکه توفان از روز پنجشنبه در این جزیره شدت گرفت و قایق های حمل و نقل را ازکار انداخت،