خرید سکه کلکسیونی

نوین

نتایج: 203 عنوان - براساس جستجوی واژه «نوین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اولین گوساله نژاد جرزی حاصل از به کارگیری فناوری تولید آزمایشگاهی جنین منجمد گاو با جنسیت دلخواه ماده در پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی متولد شد به گزارش ایسنا به دنبال خرید تعدادی گوساله ممتاز نژاد جرزی در زمستان سال گذشته استحصال تخمک