# هشتگ » نوین

150 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی الیاسی در نشست «فرصت های نوین کسب وکار در زیست بوم استارتاپی ایران» گفت: فعالین اکوسیست