# هشتگ » نوشت

2213 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مهر نوشت: وزیر کشور با بیان اینکه برخی افرادی که باید منابع ارزی کشور را تامین کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، کوتاهی کردند، گفت: ثبت سفارش در برخی حوزه