نمایندگان مجلس

نتایج: 5186 عنوان - براساس جستجوی واژه «نمایندگان مجلس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کارگروه آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس با کلیات طرح آموزش عالی بدون کنکور موافقت کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، چهارمین جلسه کارگروه آموزش و