نمایندگان مجلس

نتایج: 5236 عنوان - براساس جستجوی واژه «نمایندگان مجلس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در پی توهین یکی از نمایندگان مجلس به مدرس، تظاهرات بزرگی در تهران و چند شهرستان دیگر کشور برگزار شد و مردم مخالفت خود را با جمهوری مورد نظر رضاخان اعلام کردند.