# هشتگ » نمایشگاه

877 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نیتاشا دیواسار با کتابی درباره وضعیت بازار کتاب هندوستان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور یافته است. به گفته او قیمت پایین کتاب در هند یک سنت است و حتی ثروتمندان