نمایشنامه

نتایج: 46 عنوان - براساس جستجوی واژه «نمایشنامه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نمایش «هملت، دن کیشوت» اقتباسی است از دو متن کلاسیک و مهم تاریخ ادبیات. هملت نمایشنامه تراژیک ویلیام شکسپیر که یکی از مشهورترین نمایش نامه های تاریخ ادبیات جها