# هشتگ » نماز جمعه

1532 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه اندیشه ــ آیت الله محقق داماد با اشاره به نقش تریبون های عمومی و رسانه های جمعی بنی امیه همچون نماز جمعه در زمینه سازی عاشورا گفت: رسانه مثل یک شمشیر دو ل