# هشتگ » نقشه

227 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

قهرمان من مصدق نیست که با زبان لیبرال بخواهد مقابل غرب بایستد و بعد هم خودش شکست بخورد، قهرمان من آیت الله خمینی است که شکل نقشه غرب آسیا را تغییر داد.به گزارش