نقاشی

نتایج: 167 عنوان - براساس جستجوی واژه «نقاشی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

احمدرضا احمدی می گوید: این روزها فیلم می بینم، نقاشی می کشم، داستان و شعر می نویسم. به نظرم خدا یک شانسی به من و امثال من داده است که می توانیم سر خودمان را گرم