# هشتگ » نرخ بیکاری

1425 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو مرکز تفکر و آزاد اندیشی بسیج دانشجویی یزد گفت: براساس آمار رسمی کشور امروز در استان یزد نرخ بیکاری ۱۲.۸ را شاهد هستیم و در این میان نرخ بیکاری دانش آموختگان