خرید سکه کلکسیونی

ناسا

نتایج: 86 عنوان - براساس جستجوی واژه «ناسا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تاکنون روی مریخ سلفی گرفته اید مریخ نورد کنجکاوی بر روی مریخ این کار را کرده است این سلفی از تعداد زیادی عکس کوچکتر درست شده است و به همین خاطر بازوی مکانیکی که دوربین را نگه داشته در عکس مشخص نیست سایه این بازو اما در تصویر به خوبی دیده می شود خبرآنلاین