خرید سکه کلکسیونی

ناسا

اتکای ناسا به هوش مصنوعی «کنجکاوی» در مریخ تصمیم می گیرد سیناپرس: مریخ نورد «کنجکاوی» که به جرأت می توان آن را موفقیت آمیزترین مأموریت روباتیکی حال حاضر ناسا در مریخ دانست اکنون به سطحی از عملکرد ارتقا یافته که می