خرید کتاب سکه طلا

ناسا

دانشمندان ناسا نقشه های جدید سیاره زمین در شب را منتشر کردند. این نقشه‌ها که از روشنایی شب زمین منتشر شده، از جنبه‌های مختلفی به دانشمندان کمک خواهد کرد. به