# هشتگ » ناتو

42 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تحلیلگر سیاسی مشهور جهان عرب دستورهای رئیس جمهور آمریکا به برخی دولت های عربی در تأمین مالی دولت آمریکا را با وقیحانه تعبیر کرد و نوشت که ده ها میلیارد دلار بر