ناتو

نتایج: 179 عنوان - براساس جستجوی واژه «ناتو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیرکل اسبق ناتو و مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد: اعتراف می کنم از کودتا اطلاع داشتیم، اما به ترکیه کمک نکردیم. به گزارش عصر امروز، «خاو