خرید سکه کلکسیونی

میلادی

۱۱ کشور عضو پیمان شراکت ترانس پسفیک که سال گذشته و با حضور آمریکا شکل گرفت در حال نزدیک شدن به امضای یک قرارداد جامع تجارت آزاد بدون حضور آمریکا هستند.به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، سال گذشته میلادی 11 کشور جهان به همراه