خرید کتاب سکه طلا

اخبار میلادی - صفحه 1

در سال ۲۰۱۶ تویوتا بیش از ۲ میلیون خودرو در آمریکا تولید کرد عصر خودرو-شرکت خودروسازی تویوتا در سال گذشته میلادی ۲.۱ میلیون دستگاه خودرو در آمریکا و تنها حدود ۱۴۰ هزار دستگاه در مکزیک تولید کرده است. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»، شرکت خو